Оклюзія, що це? Діагностика

В традиційному розумінні

  • Оклюзія – це вид змикання верхніх та нижніх зубів. Мається на увазі,траекторія руху нижніх зубів та характер їх контакту з верхніми. З початкової точки при відкритому роті в положення максимального контакту.

Давайте розберемось, що думає про це сучасна прогресивна стоматологія, а саме нейром’язова стоматологія.

 Як неправильний прикус впливає на людину?

  •  Зуби

Центральний компонент оклюзії. Змикання зубів – це не статичний, а динамічний процес. Важливо розуміти, що на характер траекторії закривання рота величезний вплив мають не тільки форма і положення зубів в кістці, а ще і інші складові  системи.

  •  Кістки

Каркас оклюзії розташований в кістці. Зуби та жувальні м’язи з’єднані з кістками черепа та/або шийним відділом хребтового стовпа. Нижня щелепа – унікальна кістка. Це вигнута кістка, яка закінчується суглобовими  головками, які входять в суглобові ямки скроневих кісток та утворюють правий та лівий скронево-нижньощелепний суглоб (СНЩС). Таким чином щелепа може рухатись. В ній також розташовані зуби.

  •  М’язи

Яка основна функція нижньої щелепи? Участь в процесі жування. Її рухи створюють 69 парних м’язів! Щелепа з’єднана з кістками черепа за допомогою зв’язок, м’язів, та інших структур, які дозволяють їй рухатися. Чітке змикання зубів під час жування обумовлено складною нейро-м’язовою координацією.

  • СНЩС- скронево-нижньощелепний суглоб

Найскладніший суглоб людського організму, має дві камери, які розділені суглобовим диском. Рухається за траекторією,  яку не має ніякий інший суглоб в тілі.

  • Оклюзія (прикус) – це не просто вид змикання зубів!

Це лише складова частина! Оклюзія – це дещо більше, ніж всі звикли думати.

♦ Оклюзія – це динамічна функціональна система, яку ми використовуємо для жування, розмови, ковтання, дихання і т.і.

До неї відносяться кісткові структури черепа та шиї, м’язи, нерви, скронево-нижньощелепні суглоби (СНЩС) і звичайно, зуби.

Тобто  зуби – це лише частина складної системи!

Саме цей принцип – погляд на оклюзію і зуби, як частину цілісного організму, закладений в основу нейро-м’язової стоматології!

Щодня лікарі-стоматологи стикаються з новими проблемами – проблемами пацієнтів, яких приводить у клініку біль! Найчастішими скаргами є зубний біль та біль у яснах. Стоматологи знають,що неправильні передчасні контакти при змиканні зубів можуть бути причиною болю в зубах та проблем з яснами.

Але iснує величезна кількість людей, які роками страждають від мігреней, головного болю, болю в області шиї, спини, різних лицевих болей. Та з цими скаргами вони рідко звертаються до стоматолога, тому що ніяк не пов’язують свої проблеми з зубами.

Але часто стоматолог – саме той лікар, який може Вам допомогти!

Надані вище симптоми зустрічаються при порушеннях оклюзії (прикусу), які можуть бути результатом як порушення розвитку щелеп, так і наслідком неадекватного стоматологічного лікування, особливо при проведенні незадовільної якості протезування.  І тим більше, мало хто знає і замислюється над тим, що зміна оклюзійних співвідношень в довготривалій перспективі впливають не тільки на зуби, але й на інші області тіла. Неадекватний прикус може привести до дисбалансу в жувальних м’язах. Більшість  зазвичай не усвідомлюють, що аномалії прикусу та неправильне розташування щелеп можуть негативно відбиватися на всьому організмі в цілому – на структурах голови, шиї, спини, рук та ніг.

Структури, лікування яких входить в коло  компетенції стоматологів – це всього  лише  частина організму, частина його загальної анатомії та фізіології. Ми не можемо не визнавати: при погляді на будь-яку частину цілого ми орієнтуємось на ціле. Стоматологію не можливо ізолювати від загальної медицини. Саме стоматологічне лікування здатне спричинити зміни стану всього організму, а не тільки зубів. Хочемо ми це визнавати чи ні, але навіть невелике втручання може мати вплив на фізичний та психологічний стан людини.

Здатність змінити чиєсь життя – це велика відповідальність і ми розуміємо цей рівень відповідальності!

Ми хочемо, щоб будь-яке лікування було успішним! Мета – досягти стабільності функціонування м’язів, СНЩ суглобів  та зубів. Нам необхідно, щоб щоразу при змиканні зубних рядів холмики жувальних зубів входили в правильний чіткий контакт з бороздками зубів протилежної щелепи. Незмінна і постійна точність, як в годинниковому механізмі!

Коли до нас звертається людина зі скаргами або без і ми бачимо професійним оком проблему, яка ще не  видає симптомів у вигляді болей в зубах, шиї, шумів в вухах, хрусті в суглобі та інші, ми  в першу чергу повинні знати критерії здоров’я зубо-щелепної системи та уміти поставити правильний діагноз.

Що ж необхідно для здорового функціонування зубо-щелепної  системи?

  • Кістки черепа мають бути симетричні та розташовані в правильному положенні відносно одна одної.
  • Капсулярні зв’язки, диск та суставні зв’язки в СНЩсуглобах в нормі. Суглобова голівка правильної форми.
  • М’язи, які контролюють рухи нижньої щелепи мають фізіологічну довжину, не спазмовані  і працюють симетрично.
  • Правильне положення та форма зубів  в зубному ряді, а форма і положення визначаються функцією.

Ми займаємось складними функціональними оклюзійними  проблемами.

В своїй роботі ми використовуємо унікальну Американську Діагностичну систему К7, компанії Myotronics (США).

Це надзвичайно тонкий та складний комплекс обладнання.

К7 – Апарат для комп’ютерізованого  сканування  рухів нижньої щелепи (К7 СМS – computerized mandibular scanning).

♦ Це діагностичне  обладнання  для аналізу  стану  жувальних м’язів та траекторії рухів нижньої щелепи, оцінки шумів, які виникають в скронево-нижньощелепному суглобі при рухах нижньої щелепи.

Для сканування  рухів нижньої щелепи (K7 CMS) застосовується 8 датчиків, прикріплених на спеціальну рамку, яка одягається на голову пацієнта. Датчики відстежують  переміщення  маленького магніту, який прикріплений на яснах  нижньої щелепи. Система не чутлива  до легких рухів голови або до електромагнітних перешкод. Комп’ютерна програма графічно передає переміщення нижньої щелепи на екран монітору.

Восьмиканальний електроміограф. ( К7 EMG). Застосовується  для реєстрації електроміограми восьми різноманітних м’язових груп одночасно. Сприйняття електросигналу  від м’язів створюється за допомогою двополюсних поверхневих сенсорів, приклеєних на поверхню шкіри. Комп’ютерна програма показово передає зображення коливань м’язового потенціалу на екран монітору.

Електросонограф для реєстрації звукових коливань в скроне-нижньощелепному суглобі  (К7 ESG). Високочутливі датчики, встановлені  на поверхні шкіри  над кожним скронево-нижньощелепним суглобом, що забезпечує синхронний двобічний запис коливань тканин, які є наслідком звукових коливань в суглобі. Електросонограф дозволяє бачити  амплітуду, частоту та  довготривалість коливань, які графічно відображаються на екрані монітору. Все це забезпечує лікаря цінною інформацією під час оцінці положення та стану суглобового диску та функції суглобу.

Система двобічної оцінки  тонів та  вібрацій в СНЩС – це  прилад, який складається з мікрофону  та пристрою, який обробляє  сигнал. Прилад надає  можливість  записувати та оцінити шуми та вібрації, які виникають в СНЩС. Входить в набір діагностичних пристроїв системи К-7.

Також використовується при діагностицi.

Міостимулятор J5 компанії Myotronics

Апарат, призначений для діагностики та лікування дисфункції СНЩС  та міофасціального синдрому  жувальних та шийних  м’язів. Прилад виконує через шкіру електронейростимуляцію п’ятої та сьомої пари черепних нервів. В результаті подібної  стимуляції відбувається ізотонічне скорочення жувальних та мімічних м’язів, м’язів шиї та плечевого пояса.

Також блокується зворотня імпульсація від м’язових волокон до центральної нервової  системи. В результаті, ми досягаємо розслаблення м’язів і нижня щелепа починає рухатися по нейро-м’язовій траекторії.

Таким чином, маємо можливість визначити істинне положення фізіологічного спокою та положення оптимального  співвідношення щелеп в центральній оклюзії.

Міостимулятор J5  – виконує контрольовані  двобічні періодичні імпульси, які сприяють  розслабленню м’язів, покращенню кровообігу та збільшенню амплітуди рухів нижньої щелепи.

Електроди приклеюються на поверхню шкіри над місцем проекції нервів, які стимулюють скорочення м’язів.

♦ “32 Перлини” – Перша спеціалізована клініка нейро-м’язової функціональної стоматології та офіційний представник фірми   Myotronics   в Україні.

Наші лікарі пройшли повний курс навчання роботи на цьому обладнанні  у Американських спеціалістів, мають сертифікат  та успішно застосовують цей діагностичний комплекс  в своїй практиці.

Ми професійно і комплексно  підходимо до вирішення будь-якої стоматологічної проблеми з урахуванням принципів нейро-м’язової стоматології. Ми знаходимо причини, а не лікуємо наслідки.

На базі клініки ми навчаємо інших лікарів принципам нейро-м’язової стоматології. Також робимо складну діагностику та лікування дисфункцій СНЩС  для лікарів наших клінік-партнерів.

Будьте в гармонії зі своїм організмом! Посміхайтеся!

Записатися на консультацію можна за телефоном:

+38 067 32 32 0 32