Світлана
Ткачук-Кириченко

гігієніст- пародонтолог